Oldal kiválasztása

CÉLJA

A közelgő energiastruktúra-váltással kapcsolatos kihívásokat hazánk javára fordíthatjuk, de ehhez az energetikai fejlesztésekben rejlő foglalkoztatási és gazdasági növekedést elősegítő lehetőségeket ki kell aknázni.

Az energetikai struktúraváltás során meg
kell valósítani:

I.

A teljes ellátási és fogyasztási láncot átfogó energiahatékonysági intézkedéseket

II.

Az alacsony CO2 -intenzitású – elsôdlegesen megújuló energiaforrásokra épülô – villamosenergia-termelés arányának növelését

III.

A megújuló és alternatív hôtermelés elterjesztését

IV.

Az alacsony CO2 -kibocsátású közlekedési módok részesedésének növelését

E négy pont megvalósításával jelentős lőrelépés tehető a fenntartható és biztonságos energetikai rendszerek létrehozása felé, amely egyúttal lényegileg hozzájárulhat a gazdasági versenyképesség fokozásához is

Az Energiastratégia legfontosabb tézisei a versenyképes, fenntartható és biztonságos ellátásért

Z

1. Energiatakarékosság

Z

2. Megújuló és alacsony szén-dioxid kibocsátású energiatermelés növelése

Z

3. Erőmű-korszerűsítés

Z

4. A közösségi távfűtés és egyéni hőenergia-előállítás korszerűsítése

Z

5. A közlekedés energiahatékonyságának növelése és CO2 intenzitásának csökkentése

Z

6. Zöld ipar, megújuló mezőgazdaság

Z

7. Energetikai célú hulladékhasznosítás

Z

8. Állami szerepvállalás erősítése

A megújuló energia termelésnek nagy szerepe van a helyi energiaellátásban

 A megújuló energia termelés technológiai bázisában jelenleg a nagy vízerőművek, a mély tengeri és szárazföldi szél erőművek, a napkollektorok és napelemek, a geotermikus rendszerek, a biomassza, illetve az első generációs agroüzemanyagok hasznosítása tekinthető megoldottnak. Magyarországon a megújuló energiapotenciál a járulékos hasznok figyelembevételével legkedvezőbben a decentralizált kistérségi megújuló energia előállítás filozófiájával használható ki.

Megújuló energiaforrások

Magyarország európai viszonylatban viszonylag jó, azonban nem megfelelő módon kihasznált megújuló energia potenciállal rendelkezik a biomassza, biogáz, geotermikus- és napenergia hasznosítás területén. Ezen túlmenően a vízenergia és hulladékok energetikai célú hasznosítása területén is vannak tartalékok. A felhasználásban a decentralizált alkalmazások elterjesztésére, és az ahhoz szükséges ösztönző feltételek biztosítására kell hangsúlyt helyezni, amelynek során a megújuló energia részesedését legalább a nemzetközi kötelezettségeknek megfelelő arányban kell növelni.

JÖVŐKÉP

Energiatakarékosság, hatékonyság növelés, forrásdiverzifikáció, lokalitás, átlátható verseny.

1. „Ölbe tett kéz” forgatókönyv

 • villamosenergia-fogyasztás változása 2 %/év ütemmel
 • épületenergetikai programok elmaradnak
 • minimális elektrifikáció a közlekedésben, illetve nem történik jelentős közösségi és vasúti közlekedés átterhelés
 • alacsony megújuló arány

2. „Közös erőfeszítés” forgatókönyv

 • villamosenergia-fogyasztás 1,5%/év növekménnyel, kiegészítve a hőszivattyúk és közlekedés elektrifikációjának energiaigényével, illetve energiahatékonysági intézkedések hatásával
 • teljes körű épületenergetikai programok indulnak
 • nagyarányú elektrifikáció a közlekedésben, illetve jelentős közösségi és vasúti közlekedés átterhelés
 • növekvő megújuló arány és a Paksi Atomerőmű 2030 előtti bővítése
 • jelentős erőművi- és hálózati veszteség-csökkentés

3. Zöld forgatókönyv

 • a fenntarthatóság szempontjait fokozottan figyelembe veszi, azonban megvalósítása jelentős gazdasági és fejlesztési forrásokat igényel
 • a villamosenergia-fogyasztás 1%/év növekménnyel – ez a gazdasági folyamatok erőteljes hatékonyságnövelését jelenti. Az ehhez illesztett 6
  vizsgált villamosenergia-mix a gazdasági hatáselemzésben megtalálható
 • jelentős közúti mobilitási igény csökkentés, illetve
  közösségi és vasúti átterhelés
 • teljes körű energiahatékonysági programok indulnak, az épületállomány mély felújításával és megújuló energiaforrások integrálásával a hőellátásba
 • a villamosenergia-rendszer szabályozhatóságának növelése, ami következtében a vizsgált 6 villamosenergia-mixnél nagyobb megújuló, főleg szél, nap és biomassza arány
 • jelentős erőművi- és hálózati veszteség-csökkentés

NES Energy Zrt.

Ügyfélszolgálat:
3529 Miskolc, Budai József utca 4.

+36 20 540 6070

info@nesrt.hu

NES Energy Zrt. © All rights reserved.